Thuis in dit Kerkje

Sinds vele eeuwen biedt het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk een thuis aan gemeenten van diverse stromingen.

Gelegen in het groene hart van Nederland biedt de Oecumenische Streekgemeente ruimte voor bezinning, bezieling, kunst, cultuur en contact.

 

Pionieren bij de OSG

De OSG ondersteunt actief Pioniersgroep Wijdemeren PioWij. Op deze plek vindt u recente berichten: Nieuws van PioWij.

Er is een rapport opgemaakt over de resultaten van het pionieren: Op Hoop van Zegen - ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen na acht jaar pionieren. 

Op 20 april organiseert PioWij weer een Smakelijk Gesprek, voor mensen
die prijs stellen op ontmoeting en verbinding. Ook bestemd voor gemeenteleden!
Voor meer informatie, kijk snel op PioWij.