Op 24 januari is er een gemeenschappelijke dienst van de OSG, De Graankorrel en de Anthoniusparochie. Na de dienst is er koffie in de Blokhut achter de kerk.

Vervolgens vindt in de kerk een informatieve bijeenkomst plaats over de activiteiten van Pioniersgroep Wijdemeren. Ook wordt het verhaal achter het pionieren verteld.

21.01.16 Zondagsbrief no 72